Strefa Etno / Mazurek Freestyle z Piotrem Zgorzelskim

wstęp: 100-120 zł

zapisy: ojciec.pio4@gmail.com

PROWADZĄCY: Piotr i Bogumiła Zgorzelscy

DLA KOGO: średnio zaawansowani oraz zaawansowani

Mazurek Freestyle to nowa formuła tańczenia polskich tańców tradycyjnych, zwłaszcza w metrum nieparzystym. By ją opanować wymagana jest już umiejętność płynnego tańczenia „po wiejsku na trzy” w parze. Podczas warsztatów rozwiniemy nasze umiejętności w zakresie płynnego tańczenia w parze wraz ze stosowaniem ozdobników i manier wykonawczych wziętych od poszczególnych wiejskich tancerzy-mistrzów, zwłaszcza z centralnej i południowo-wschodniej Polski (Mazowsze, Radomskie, Kieleckie, Lubelskie). Na tej bazie zaczniemy improwizować i rozwijać poznane formy wzbogacając je o ozdobniki taneczne zaczerpnięte z innych niż polska tradycji tanecznych, głównie naszych europejskich sąsiadów, wzbogacając tym samym nasze mazurki i oberki o nowe formy choreo-techniczne. Tak jak zmienia się język, którym posługujemy się na co dzień, tak zmieniać się i rozwijać się będzie nasz taniec, który choć w duchu i stylu dawnych mazurków i oberków będzie „gadać” we współczesny sposób.

Zależy mi by w ramach naszych spotkań rozwijać wyuczone formy taneczne, tworząc ich nowe warianty na bazie starych. Tym samym zastanowić się nad możliwościami jakie może dać nam twórcze podejście do tańca tradycyjnego i możliwość jego kształtowania i tworzenia nowych form tańca oraz ozdobników w oparciu o dawne maniery wykonawcze.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

KOSZT: 100 zł od osoby do 15 stycznia
Po 15 stycznia 120 zł

Wpłaty na konto nr konta :
65 1240 1053 1111 0010 2755 1434
w tytule: "OBJAZDOWA AKADEMIA TAŃCA TRADYCYJNEGO - Kraków + imię i nazwisko"

ZGŁOSZENIA: warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zgłoszenie mailowe (w temacie z dopiskiem Objazdowa Akademia Tańca Tradycyjnego - Kraków) i wniesienie opłaty w formie przelewu do 18 stycznia

KONTAKT: ojciec.pio4@gmail.com
::::::::::::::::::::::::::

REGULAMIN UCZESTNICTWA
1. Opłata nie podlega zwrotowi w wypadku rezygnacji przez uczestnika z warsztatów (poza sytuacjami tzw. przypadków losowych).
2. W przypadku małej ilości zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, w tym przypadku zwracana jest opłata za odwołane zajęcia osobom, które za nie zapłaciły w wysokości nominalnej. Uczestnicy otrzymają informację mailową lub telefoniczną.
3. Organizator ma pełne prawa do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz może udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie.
4. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji „Objazdowej Akademii Tańca Tradycyjnego” w przypadku publikacji zdjęć i filmów z warsztatów przez organizatora oraz partnerów współpracujących z organizatorem.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione uczestnikom. Sugerujemy aby uczestnicy warsztatów posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.
6. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika, warunków uczestnictwa oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 101 poz. 926