wstęp: 20 zł

Piano Day

Kuba

Płużek

Kuba Płużek - pianista i kompozytor uhonorowany nominacją Fryderyk 2015 to barwne oblicze współczesnego jazzu.

Jego koncerty to silne doświadczenie nieskrępowanej ekspresji zbudowanej na solidnych fundamentach doskonałej znajomości historycznej spuścizny. Jego debiut porównywalny z osiągnięciami jego wybitnych kolegów po fachu zza Wielkiej Wody. Kuba dorobił się bogatego muzycznego CV mimo bardzo młodego wieku.
Niepokorna postać muzycznego światka i jednocześnie śmiały wirtuoz, który w porywających kompozycjach łamie i rozrywa frazy,
z wyczuciem balansuje na cienkiej linii zachowania harmonii oraz otwiera przed słuchaczem świat prawdziwego jazzu z najwyższej półki.

Bilety w cenie 20 zł do nabycia w Strefie.

EN
Kuba Płużek - a pianist and a composer, nominated for Fryderyk 2015, is the colorful face to modern jazz.
His concerts leave a strong experience of unrestricted expression, built on solid foundations of perfect knowledge of historical legacy. His debut is comparable to the achievements of his colleagues from the USA. Despite his young age, Kuba has a very rich musical resume. 
A defiant figure of the music community and at the same time a daring virtuoso who rips and breaks phrases and intuitively keeps his balance on a thin line of maintaining harmony, as well as opens the world of the top jazz to the audience. 

Tickets available in the Strefa for 20 pln.